Verwijsindex Achterhoek

Je staat in de Verwijsindex Achterhoek. Dit betekent dat iemand zich zorgen om jou maakt bijvoorbeeld een docent op school, de schoolarts of een jongerenwerker. Dankzij de Verwijsindex kunnen zij je verder helpen als dat nodig is. In deze folder lees je wat de Verwijsindex precies inhoudt en wat jij hieraan hebt.

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy