Waarom een Verwijsindex Achterhoek?

De gemeenten in de Achterhoek willen graag dat leerkrachten, begeleiders en hulpverleners snel met elkaar kunnen overleggen als er zorgen zijn om jou. Daarom is de Verwijsindex in het leven geroepen. Zo kunnen de betrokken instanties hun zorgen snel signaleren en op tijd hulp bieden als dat nodig is. Dankzij de Verwijsindex loopt de samenwerking tussen verschillende instellingen dus soepeler. En dat is ook goed voor jou.

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy