Verwijsindex Achterhoek, wat is dat?

De Verwijsindex is een hulpmiddel voor leerkrachten, hulpverleners en begeleiders. Zij kunnen hiermee kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar registreren waarover zij zich zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat je spijbelt, drugs gebruikt of je agressief gedraagt. Of omdat je met de politie in aanraking bent gekomen.

In de Verwijsindex staan alle signalen over kinderen en jongeren uit gemeenten in de Achterhoek. Als je in de Verwijsindex komt te staan, informeren we jou hierover. Ook je ouders, verzorgers of voogd krijgen bericht.

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy