Verwijsindex Achterhoek

Uw zoon of dochter staat sinds kort in de Verwijsindex Achterhoek. Dit betekent dat iemand zich zorgen maakt om uw kind bijvoorbeeld een leerkracht, de schoolarts of een jongerenwerker. In deze folder leest u meer over de Verwijs-index Achterhoek en wat dit voor u en uw kind inhoudt.

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy