Verwijsindex Achterhoek, wat is dat?

De Verwijsindex is een hulpmiddel voor leerkrachten, hulpverleners en begeleiders. Zij kunnen hiermee kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar registreren waarover zij zich zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat een kind spijbelt, drugs gebruikt of zich agressief gedraagt. Of omdat het met de politie in aanraking is gekomen. In de Verwijsindex staan alle signalen over kinderen en jongeren uit gemeenten in de Achterhoek. Als uw kind in de Verwijsindex komt te staan informeren wij u hier als ouder, verzorger of voogd over.

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy