Wat zijn uw rechten?

Als ouder informeren wij u over de registratie van uw kind in de Verwijsindex. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan krijgt hij of zij ook zelf bericht. Alleen de mensen die de naam van uw kind hebben doorgegeven, krijgen te zien dat zijn of haar naam in de Verwijsindex staat. Natuurlijk mag u zien welke persoonsgegevens in de Verwijsindex zijn opgenomen en kunt u fouten doorgeven.

Verder kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de gegevens, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden.

En hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

Wilt u de gegevens van uw zoon of dochter inzien of een fout laten verbeteren? Dit kunt u op deze manier doen:

  • een brief sturen naar de hulpverlener die u deze folder heeft gegeven;
  • een e-mail sturen naar info@verwijsindexachterhoek.nl;
  • via de website www.verwijsindexachterhoek.nl.

Geef hierbij aan of het gaat om:

  • het inzien of een kopie opvragen van de gegevens;
  • correctie van de gegevens;
  • verzet tegen opname van de gegevens.

Laat u ons ook weten hoe we u kunnen bereiken: per post, mail of telefoon?

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy