Wie doen mee?

Er zijn verschillende organisaties betrokken bij de Verwijsindex Achterhoek. Zoals:

  • de afdelingen leerplicht van de gemeenten in de Achterhoek;
  • centra voor jeugd en gezin;
  • jeugdgezondheidszorg;
  • maatschappelijk werk;
  • organisaties voor welzijnswerk;
  • Bureau Jeugdzorg;
  • scholen;
  • organisaties voor kinderopvang.

De Verwijsindex is goed beveiligd. Alleen medewerkers van organisaties die meedoen met de Verwijsindex, kunnen namen toevoegen en inzien.

Home|Deelnemers|Links|Contact
Copyright |Disclaimer |Privacy